۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

گزارش نقض حوق زنان دردی ماه سال 1389 توسط حکومت اسلامی

از آنجائیکه انتخاب موارد نقض حقوق بشر

در میان رسانه های رسمی و بنا به گزارش و

 مورد تائیدحکومت جمهوری اسلامی میباشد

این گزارش مجموعه ای از موارد نقض حقوق

زنان ایرانی استکه تنها بازگو کننده بخش نا چیزی

 از رویدادهای است که:


توسط حکومت اسلامی نادیده گرفته میشود

 

ماده 2 اطلاعیه جهانی حقوق بشر

ھر کس می تواند بدون ھيچ گونه تمایز ، خصوصا از حيث نژاد ، رنگ ، جنس ، زبان ، مذھب ،
عقيدهسياسی یا ھر عقيده دیگر و ھمچنين مليت ، وضع اجتماعی ، ثروت ، ولادت یا ھر موقعيت دیگر
، ازتمام حقوق و کليه آزادی ھایی که در اعلاميه حاضر ذکر شده است ، بھره مند گردد .به علاوه ھيچ
تبعيضی به عمل نخواھد آمد که مبتنی بر وضع سياسی ، اداری و قضایی یا بين المللی کشور و یا
سرزمينی باشد که شخص به آن تعلق دارد . گواه این کشور مستقل ، تحت قيموميت یا غير خود مختار
بوده یا حاکميت آن به شکل محدودی شده باشد.سه شنبه 7 دی --  درسا سبحانی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد

پنج شنبه 9دي  ---  مريم بيد گلي وفاطمه مسجدي محكوم به زندان

پنجشنبه 9 دی  -- قرار است دو زن جوان در زندان قم به بند کشیده شوند،


شنبه 11 دی ---   نازنین خسروانی در دیدار با خانواده اش: قرص های قلبم را به موقع نمی دهند

یکشنبه 12 دی ---  پسر سکینه محمدی آشتیانی خواستار نجات مادرش شد


سه شنبه 14 دی  --  ناجا: عکس زنان" بد حجاب "برای تعیین مصادیق به گشت ها ابلا‌غ شد !

سه شنبه 14 دی  --  افزایش سختگیری بر دانشجویان و تشدید تفکیک جنسیتی

سه شنبه 14 دی  -- از احتمال لغو سنگسار سکینه و ممنوعیت ولنتاین در ایران


شنبه 18 دی  ---  شیوا نظرآهاری به ۴ سال حبس تعزیری، تبعید و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد
سه شنبه 21 دی  --   ادامه ابهام و بی خبری در پرونده نازنین خسروانی
27 دي  --  حكم اعدام فاطمه سالبهي

مریم حبیب نیا دانشجوئی که خود را کشت

ممنوع ملاقات بودن دو زدانی بنام های ساجده   كيانوش راد وحكيمه شكري

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته زنان ---- روناک ایازی

بیشترین تعداد مرگ کارتن خواب در تهران


از هر 4 جوان ايراني، يک نفر در معرض خطر اعتياد قرار دارد

تهیه فیلم غیراخلاقی از پسر 17 ساله در کرج

شاکی به پلیس گفت:
 

 
 5 نفر از افراد شرور، 

پسرش را ربوده و از او فیلم غیراخلاقی تهیه

 و در محله‌شان پخش کرده‌اند.

مجموعه گزارشات نقض حقوق بشر در دیماه سال جاری

گزارشی بسيار کوچک
 و خلاصه شده ازموارد
نقض حقوق بشر درايران