۱۳۹۰ بهمن ۵, چهارشنبه

تصاویر حضور کودکان در حین اجرای یک مراسم اعدام در قزوین ۱۸+


اعدام در ملاءعام از مصادیق بارز بازتولید خشونت در جامعه است

گالری نقاشی با موضوع کودکان کار و خیابان

کودکانی که آرزویشان دکه دار شدن استکسی صدای این کودکان را نمی‌شنوددر شعبه 77 دادگاه کیفری محاکمه‌ای برگزار شد

که متهمان آن دو جوان شیطان صفتی بودند

که 13 کودک بی‌گناه را

با تهدید چاقو مورد آزار و اذیت قرار دادند.و بازهم کودک آزاری قربانی گرفتجسم نیمه‌جان علی همراه با

  کبودی‌، زخم‌های کهنه‌ و جدید، آثار سوختگی‌های متعدد،

سوختگی‌ پا با آتش سیگار و تجاوز جنسی

مرگ ۳ کودک معلول در پی آتش سوزی در مرکز نگهداری کودکان بوشهر

تاکنون
 ۳ کودک کشته و ۱۸ کودک مجروح  شده اند