۱۳۹۰ دی ۱۸, یکشنبه

گشت ارشاد /دخترکان 10ساله بعلت بدحجابي بازداشت شدند!!

نتیجه ضربات ماموران برسر كودكان و شنیدن فرياد آنان تنها تعجب و نفرت ناظرین را بهمراه داشت!


آژانس ايران خبر : از مشهد خبري برايمان ارسال شده مبني بر اينكه  درخيابان شهر, گشت ارشاد چند متر جلوي ميدان, دو دختر بچه 10ساله را مي بيند كه حجابي نداشتند و در حال عبور بودند.

ماموران به يكباره از ماشين پياده مي شوند. يكي از آنها اسلحه به دست بوده و ديگري, دوربين داشته است. نفر سوم هم وارد مي شود و  دنبال دختر بچه ها مي دود. وقتي كه اين  دو دختر كوچك توسط ماموران بازداشت ميشوند, بسيار هراسان و وحشت زده بودند.
ماموران طوري برسر آن كودكان فرياد مي زدند كه تعجب و نفرت هر ناظري را برمي انگيخت. آنها در نهايت دو كودك را با خود بردند. : 06 دی ماه 1390

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر