۱۳۹۱ اسفند ۱۷, پنجشنبه

به رنگ آزادی- دعوت به نقاشی در حمایت از کودکان زندانیان سیاسی و عقیدتیچشم چشم 2 ابرو مامان و بابای من کو؟
دماغ و دهن، یه گردو یییییییییه عالمه آرزو
حالا بذار دو تا گوش بعدش بکش یه آغوش
چوب چوب یه گردن بابامو زندان کردن
دست دست 2 تا پا زنجیر به پاشه بابا

«کمپین حمایت از کودکان والدین زندانی»
هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر