۱۳۹۲ فروردین ۱۶, جمعه

جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایرانروز یکشنبه 7 آوریل 2013
ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی
در فضای مجازی پالتاک اتاق کانونVVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
همکاران و مسئولین محترم کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با سلام و درودهای صمیمانه
جلسه عمومی ماهیانه کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز یکشنبه 7 آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون بشرح زیر برگزار خواهد شد.
1. خوش آمد گوئی و خیر مقدم و اعلام برنامه این ماه توسط مسئول جلسه آقای مقدم (5 دقیقه)
2. بررسی مصوبات جلسه قبل توسط آقای حیدری ( 10 دقیقه )
3. گزارش نمایندگی ها توسط مسئولین و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (40 دقیقه)
نمایندگی های الدنبورک-برمن، هانوفر، هامبورک، کیل، گیسن، سوئیس، ترکیه، سوئد، اشتوتگارت، (هر نمایندگی 4 دقیقه)
4. گزارش امور اینترنتی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای کیاهی ( 5 دقیقه )
5. گزارش کمیته ها توسط مسئولین هر کمیته و بررسی عملکرد آنان توسط اعضاء (30 دقیقه) 
کمیته دفاع از حقوق زنان، کمیته دفاع از حقوق کودک و نوجوان، کمیته دفاع از حقوق پیروان ادیان، کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو، کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایرانی، کمیته روابط عمومی (هر کمیته 5 دقیقه)
6. گزارش امور فرهنگی و پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای بهرخو (5 دقیقه)
7. گزارش بخش صدا و تصویر و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای علی یاری (5 دقیقه)
8. گزارش امور پژوهشی و بررسی عملکرد آن توسط اعضاء آقای صفائی (5 دقیقه)
9. گزارش سردبیر ماهنامه و بررسی عملکرد ماهنامه توسط اعضا خانم منظری ( 5 دقیقه ) 
10. گزارش مالی و بررسی آن خانم امیری ( 5 دقیقه )
11. گزارش هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا ( 20 دقیقه )
صدر هیئت رئیسه، قاتم مقام و مسئول نمایندگیها و کمیته ها، عضو هیئت رئیسه و مسئول امور اداری، مالی و امور فرهنگی و پژوهشی، (هر عضو هیئت رئیسه 6 دقیقه) 
12. پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 50 دقیقه )
یادآوری:
1 . حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه خواهد گردید
2 . همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
3 . مسئولین نمایندگی ها موظف به اطلاع رسانی به اعضا خود می باشند و بدیهیست حضور کلیه اعضا، در این جلسات ضروری است.

کمیته روابط عمومی  

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر