۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

نشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران


گردهمائینشست ماهانه نمایندگی هانوفر بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایران در اسفند ماه 1391، بررسی مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر، سخنرانی و...VVMIran
 zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.  Vereinigung
Postfach 5242
30052 Hannover
Tel:+495119793407-  01632611257 
Fax:+495112617376برنامه سازان

آقای بیژن سامانی :
اخبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آنها
آقای رضا کریمی:
بررسی موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مطابقت آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی
سخنران و موضوع سخنرانی:
آقای روزبه کیال قزوینیبررسی سینما و استعمارگران
بحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش
در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم
زمان : شنبه 13  آپریل 2013 ساعت 11  تا  14  بوقت اروپای مرکزی
مکان : فرای سایت ریک لینگن
Freizeitheim Rickligen
Ricklinger Stadtweg 1
30459 Hannover
امکان دسترسی : خط های 3 _ 7 _ 17   به سمت  Wettbergen     ایستگاه        Beekestraße   
مسئول جلسه : آقای کامران شریفپور سولکانی
منشی جلسه : خانم صدیقه جعفری
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی هانوفر


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر