۱۳۹۲ فروردین ۱۸, یکشنبه

چند خبر از کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل ایران


 
طی سال گذشته‌ ٥٦ شهروند کُرد
 
از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران
 
با حکم اعدام مواجه و یا
 
باتهام جرایم مختلف اعدام شده‌اند
بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، در سال گذشته‌از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٧٧ شهروند کُرد صادر گردیده‌است که‌در ٥٦ مورد از این احکام حکم اعدام به‌اجرا در آمده‌است.

همچنین بر پایه‌آمار به‌ثبت رسیده‌در مرکز آمار آژانس کُردپا، از سوی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران حکم اعدام برای ٢١ شهروند کُرد صادر شده‌است که اتهام اصلی‌٩ تن از آنها، فعالیت‌های سیاسی عنوان شده است.
حبیب افشاری، علی افشاری، منصور آروند، سامان نسیم، ابراهیم عیسی‌پور، سمکو خورشیدی، هوشنگ رضایی، بختیار معماری و سیروان نژادی کسانی هستند که‌به‌جرم فعالیت سیاسی از سی مراجع قضایی حکومت اسلامی ایران برای آنها حکم اعدام صادر شده‌است
.
در بهمن‌ماه سال گذشته‌نیز، ٦ زندانی مذهبی ساکن سنندج در زندان قضل‌حصار شهر کرج اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در این ارتباط اعلام کرد که‌در سال گذشته‌٥٨٠ شهروند ایرانی که‌٩ نفر از آنها زن بوده‌اند اعدام شده‌اند و بیش از ٦٠% این اعدام‌ها در مکان‌های عمومی و در برابر دید عموم صورت گرفته‌است.

در ادمه‌این گزارش آمده‌است، در همین بازه‌زمانی ٢٧ شهروند افغانی و ١ شهروند پاکستانی به‌اتهام خرید و فروش مواد مخدر در ایران اعدام شده‌اند.
ضرورت پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه اعدام
آژانس کُردپا: کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بیانیهای مبنی بر ضرورت حمایت و پشتیبانی فعال از زندانیان سیاسی و مبارزه علیه حکم اعدام صادر کردند.

در این بیانیه ضمن اشاره به اسامی تعدادی از زندانیان سیاسی کُرد محکوم به اعدام، خواهان توقف فوری حکم اعدامهای سیاسی در ایران شده و این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان دانسته دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار دادهاند.

نسخهای از متن کامل این بیانیه که در اختیار آژانس خبررسانی کُردپا قرار گرفته، عیناً در پیآید.

اعمال فشار بر زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی شدت گرفته است و در همان حال هر روز اخبار جدیدی از مقاومت زندانیان مبارز و اعتراضات در داخل و خارج کشور منتشر میشود

تمام تلاش نهادهای امنیتی در تشدید فشار بر این زندانیان در عین حال برای تضعیف و به خیال خود درهم شکستن اين مبارزهی گسترده اجتماعی است. دامنهی وسیع بشتیبانی از زندانیان سیاسی و همدردی با خانوادههای آنها، روحیهی رزمندهی خود زندانیان و استیصال شکنجهگران و مقامات رژیم را نشان میدهد
.

 فشارها و رفتارهای ضد انسانی که این روزها علیه زندانیان و بهویژه زندانیان سیاسی در زندانهای رژیم جمهوری اسلامی اعمال میشود سیاستی است که از همان ابتدای سرکار آمدن رژیم جمهوری  اسلامی تاکنون علیه زندانیان سیاسی اعمال شده است.
مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو اعدام، که ابتدایترین خواست کل مردم میباشد، تا هم اکنون ثمرات زیادی داشته است. در نتیجهی این مبارزات اکنون دهها سایت و تشکل مدنی و علنی به دفاع از زندانیان سیاسی میپردازند. امروز خواست "لغو مجازات اعدام" در کنار خواست آزادی زندانیان سیاسی به یک مطالبهی اولیه مبارزات آزادیخواهانه در ایران تبدیل شده است.

با وجود اینکه طی ماههای گذشته حکم اعدام چند تن از زندانیان سیاسی کُرد نقض شده است، اما هنوز بیش از بیست زندانی سیاسی دیگر در انتظار اعدام به سر میبرند.

"علی و رزگار افشاری، حبیبالله گلپریپور، زانیار و لقمان مرادی" چهار تن از تعداد زندانیان سیاسی کُرد هستند که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است.

اعدامهای سیاسی در کُردستان، تنها به تاریخ سیاسی ایران معاصر و استقرار حکومت جمهوری اسلامی محدود نمیشود اما بیشترین تعداد اعدامها در این دوره بوده است، نخستین اعدامهای کُردستان در این دوران باز میگردد به ۵ شهریور ۱۳۵۸. پس از آن و تنها تا سال 1370، 832 نفر در کُردستان تیرباران شدند.

امروز پس از گذشت سه دهه از اسقرار حکومت جمهوری اسلامی در ایران، سیاست دولت مردان در کُردستان همچنان اعدام است

اسامی فعالان کُرد محکوم به اعدام به شرح زیر است:

1ـ حبيب الله لطيفی ۲ـ رشيد آخکندی ۳ـ مصطفی سليمی ۴ـ شيرکو معارفی ٥ ـ سمکو خورشيدی ۶ـسيروان نژاوی۷ـ ابراهيم عيسيپور ٨ ـ رزگار (حبيب) افشاری ۹ـ علی افشاری ۱۰ـ حبيب الله گلپری پور ۱۱ـ زانيار مرادی ۱۲ـ لقمان مرادی ۱۳ـ هوشنگ رضايی ۱۴ـ رضا اسماعيلی ۱۵ـ بهروز آلخانی ۱۶ـ سيد سامی حسينی ۱۷ ـ سيد جمال محمدی ۱۸ ـ بختيار معماری ١٩ ـ منصور آروند ۲۰ ـ سامان نسيم

کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی بر این باور است که

اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت میگیرد. .حکومت ايران اعدام را به مثابهی اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال میکند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل میرساند. نه تنها بسیاری از زندانیان سیاسی و کودکان در خطر مرگ قرار دارند بلکه افراد عادی نیز از ماجراجوییهای نیروهای انتظامی و بسيج ایران در امان نیستند.اعدامهای بدون دلیل , اعدامهای شتابزده و اعدام های خیابانی در ایران روز به روز شدت میگیرد.

ما خواهان توقف بلادرنگ اعدام های سیاسی هستیم. ما این اعدام ها را اقدام علیه وحدت ملی و علیه حیثیت و شأن تمام مردم ایران و بخصوص مردم کُردستان میدانیم. اعدام های سیاسی برای تولید ترس و وحشت عمومی در تمام ایران و بخصوص مناطق کُردنشین است. ما صدور حکم اعدام را ترویج و تشویق خشونت میشناسیم و دربارهی تأثیر بسیار مخرب آن بر شرایط سیاسی و انباشتن خشم و نفرت در جامعه هشدار میدهیم.اعدام سیاسی یعنی ویران گری زمینه های همزیستی گروه های اجتماعی.

ما از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام فرو گزار نخواهیم کرد. اعتراض به اعدام یک وظیفه ملی است.

ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد این عزیزان که بیگناه و در دادگاههای غیرعلنی و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه شده که برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور تأیید نیز شده است. و همان گونه که روزبهروز بر آمار فعالین کُرد محکوم به اعدام افزوده میشود و دستگاه قضایی و امنیتی رژیم جمهوری اسلامی در پی اعدام یکایک این فعالین میباشد بر این اساس مداخه مؤثر و حمایت تمامی انسانهای آزاده و مجامع بین المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و مدنی کُرد ،مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری میباشد
.

ستاد مرکزی کمپین دفاع از زندانیان سیاسی  ضمن انتشار این لیست که اعلام میدارد به دلیل اینکه اعضای این کمپین بیشتر کُرد بوده و ساکن شهرهای کُردستان ایران ، به همین دلیل توان فعالیت و جمع آوری لیست کامل از کل زندانیان سیاسی در کل ایران امکان پذیر نبوده و از این رو از همهی مردم و خانوادهی زندانیان سیاسی میخواهد که هر گونه اطلاعات تکمیلی از جزئیات زندانیان سیاسی محکوم به اعدام دارند را به این آدرس بفرستند.

( kampain82@yahoo.com )

http://kampain.info/mer.php?id=54
 
2 .
نگاە هفتە" بە نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران
آژانس خبر رسانی کُردپا بە منظور پوشش هر چە مطلوبتر نقض حقوق بشر در مناطق کُردنشین ایران در نظر دارد هر دوهفتە یکبار گزارشی را تحت عنوان "نگاە هفتە" بە مسائل نقض حقوق شهرواندان کُرد را منتشر نماید.

در اوایل اسفند ماە سال ٩١، دهها تن از شهروندان کُرد در شهرهای مختلف کردستان، توسط نیروهای امنیتی حکومت اسلامی ایران بازداشت شدند. برخی از این افراد با تودیع وثیقە آزاد شدند ولی بعد از گذشت نزدیک بە ١ماە هنوز از سرنوشت تعدادی از این زندانیان اطلاعی در دست نیست.
طبق گزارشهای ارسالی از یک منبع محلی بە کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران نیروهای ادارەی اطلاعات شهر ارومیە مرکز استان آذربایجان غربی در اسفندماە سال گذشتە اقدام بە بازداشت دە تن از شهروندان کُرد و آذری در این شهر کردەاند و منزل بازداشت شدگان نیز توسط نیروهای امنیتی مورد تفتیش قرار گرفتە است.
بە گفتە همین منبع این افراد بە اتهام همکاری با احزاب کُرد اپوزسیون حکومت اسلامی ایران بازداشت شدهاند و هماکنون در بندهای مختلف و از جمله بند زندانیان جرائم خطرناک این زندان نگهداری میشوند.
منبع یادشده هویت شهروندان کُرد و آذری را  بهروز و حسن بروکانلو فرزند محمد، حسن اسدی فرزند بکر، میرهادی موسوی(شهروندآذری)، امیر حسن بهروز فرزند حمید، افشین میرزایی فرزند حمید، عزیز دالای میلان، فرزاد سلامت فرزند فارس، عبدالسلام بهاور فرزند سلیمان و خسرو بدوی عنوان کرد.
همچنین طی دو هفتەی گذشته،  دو برادر به  نامهای فارق و هژار(فرزاد) سامانی کهتوسط نیروهای امنیتی در مهاباد بازداشت شده بودند به زندان مرکزی مهاباد منتقل شدهاند. مسعود و خسرو کُردپور دو برادر دیگر بازداشتی کرد به بازداشتگاه ستاد خبری اداره اطلاعات شهر ارومیه منتقل شده اند.  همچنین خدررسول مروت دیگر بازداشتی کُرد از بازداشتگاه ادارهاطلاعات مهاباد به بازداشتگاه ستاد خبری ادارهاطلاعات ارومیه منتقل شده است.
در خصوص بازداشتیهای یاد شدە مقامات امنیتی ایران تا کنون هیچ اطلاعی را در در اختیار رسانەها و خانوادەهای این افراد قرار ندادەاند و در طی مدت بازداشت موقت از حق داشتن وکیل نیز محروم هستند.
در ادامەی بازداشتهای شهروندان کُرد، یک شهروند کُرد دیگر اهل روستای "گلین" از توابع شهرستان سنندج بە نام "اقبال رحمتی" ٢١سالە،فرزند "عبدول" توسط دادگاە انقلاب این شهر بە ٦ ماە حکم تعزیزی محکوم شد.
بە گزارش آژانس خبری کُردپا، هنوز از اتهام و علت دستگیری این شهروند هیچ اطلاعی در دست نیست و هم اکنون در زندان دیزل آباد کرمانشاە در حال سپری نمودن حکم صادرە میباشد.
بررسی موراد حقوقی نقض شده در این گزارش:
- بند ۱ ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:  هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمیتوان خودسرانه دستگیر یا بازداشت کرد.
- ماده ۹۲ کنوانسیون حقوق زندانیان:  زندانی محاکمه نشده باید اجازه داشته باشد بلافاصله خانواده خود را از بازداشت، مراحل محاکمه و از احوال خود مطلع کند. همچنین تمام امکانات مناسب برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستان و نیز ملاقات حضوری، با نظارت و با در نظر گرفتن مقررات زندان و حفظ امنیت و نظم زندان، میبایست برای وی مهیا باشد.
- ماده ۱۸۰ آئیننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: کلیه محکومان و متهمان تحت نظارت کامل و طبق مقررات این آیین‏نامه مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود می‏باشند و این ارتباط بوسیله ملاقات و مکاتبه‏ها انجام می‏پذیرد.
3 .
شیرکو معارفی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام همچنان در بلاتکلیفی بە سر میبرد
 
شیرکو معارفی ، زندانی سیاسی محکوم بە اعدام
پروندەی این زندانی سیاسی محکوم بە اعدام بعد از گذشت بیش از یک سال از توقف اجرای اعدام همچنان در کمیسیون عفو بخشودگی سنندج بلاتکلیف میباشد.

به گزارش وب سایت کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی و به نقل از یکی از اعضای خانوادهی معارفی، علیرغم وعدههای مسئولین مبنی بر لغو اعدام "شیرکو" و تعدیل این حکم به حبس اما تاکنون هیچ تغییری در پروندهی وی حاصل نشده است و همچنان با حکم اعدام به سر میبرد.

شیرکو معارفی، زندانی سیاسی کُرد در نهم مهرماه سال در میان مرز ایران و عراق، در حالی که قصد داشت از کردستان عراق به ایران بازگردد، بازداشت شد و در دهم آبانماە همان سال بە اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت اسلامی ایران بە اعدام محکوم شد: دریافت از مسئول کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل  شهریار ایازی


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر