۱۳۹۲ فروردین ۲۲, پنجشنبه

جلسه کمیته روابط عمومی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران در روز 14آوریل 2013 ساعت 16.00 بوقت اروپای مرکزی در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.

  از مسئولین محترم نمایندگی ها و کمیته ها در خواست معرفی همکار داشته و ضمن معرفی کتبی، در روز جلسه حضور به هم رسانده تا در مورد تقسیم کار وشرح وظایفو نیز پیشنهادات  به بحث و گفتگو بپردازیم.

همکاران فعلی روابط عمومی:

v     مینو  مهر فومنی
v     ابوالفضل  اصغری
v     سعید  رمضانپور
v     محمد  ملک جمشیدی
v     سعید   پژوهیان
v     حوریه   منصوری موحد
v     رضا  کریمی

امید به آنکه در سال جدید،تصمیمات جدیدتررا با برنامه ریزی بهتری در راستای اهداف بشر دوستانه کانونبا عملکردی شایسته ومطلوب تری به انجام برسانیم.محل برگزاری: پالتاک کانون

Paltalk:
Social Issues and Politics
Human Rights
Kanoon Defa az Hoghoghe Bashar dar Iran


v     کمیته روابط عمومی کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
سیدحنیف ساجدی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر