۱۳۹۰ آبان ۱۱, چهارشنبه

نقض حقوق اقوام و ملل ایرانی درمهرماه سال 1390

گزارشی در محدوده ماده 2 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر موارد نقض آزادی اقوام ایرانی از جمله:


 اقوام آذری – کرد - ترکمن - بلوچ -عرب ایرانی 


بدنبال استمرار اعمال خشونت آمیز رژیم جمهوری اسلامی و نگاه امنیتی رژیم به اقوام ایرانی به بهانه سرکوب مخالفین خود بر روند کشتار و بازداشتهای خود سرانه افزوده ،اینک بر همگان مسلم شده که این رفتار کینه توزانه از روی سهو نبوده و برداشت های ایدئولوژیک و روشی دائمی و سیستماتیک  پیش کرده است.
این گزارش در محدوده ماده 2 و 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر بوده و موارد نقض آزادی اقوام ایرانی از جمله اقوام آذری – کرد - ترکمن - بلوچ -عرب ایرانی می باشد و از انجایکه تهیه این گزارش با تکیه بر اخبار واطلاعات منتشره در رسانه ها و مطبوعات دولتی  است واز طرفی نیز دسترسی به موارد نقض حقوق اقوام در ایران بدلیل سانسور گسترده دولتی میسر نمیباشد لذا این گزارش تنها بازگوکننده بخشی ناچیز از موارد نقض حقوق اقوام در ایران میباشد.
گزارش نقض حقوق بشر اقوام ایرانی درمهر ماه سال 1390 توسط رژیم جمهوری اسلامی

ردیف       موضوع                                     تعداد / مورد
1-          قتل شهروندان بوسیله مامورین                 2
2-          اعدام                                                14
3-          احضار به دادگاه                                   1
4-          انتقال به زندان                                    2
5-         انتقال زندانی به قرنطینه                          4  
6-         اعتصاب کارگران                                   1
7-         آزادی به قرار وثیقه                                2
8-        اعتصاب غذای زندانی سیاسی                      6
9-        احضار به اداره اطلاعات                            2                           
10-      بازداشت شهروندان                                  19
11-      بازداشت فعالین مدنی                                3
12-      بازداشت دانشجویان                                 3
13-      بی خبری از زندانیان سیاسی                       6
14-      بازداشت روزنامه  نگاران                          1
15-      بی خبری از شهروندان زندانی                     12
16-      تفتیش محل کار فعالین                              1
17-      تبعید فعال فرهنگی                                  3 
18-      نقص حقوق زندانی                                  5
19-     تایید حکم اعدام                                       2
20-     تجمع اعتراضی دانشجویی                           1
21-      تجمع کارگران                                        4
22-      صدور پیام زندانی حقوق بشری                    1
23-      صدور حکم شلاق                                    21     
24-      محاکمه فعالین سیاسی و مدنی                      4                                                                                                                    
25-      محکومیت به جزای نقدی                            9   
26-      مجروح شدن شهروندان بوسیله مامورین          3
27-      محکومیت به زندان فعالین دانشجویی               1
28-      محکومیت به زندان                                   21
 این موارد نقض حقوق بشراقوام  در ایران توسط نهادها ی 1- امنیتی 2 - انتظامی  3- اطلاعاتی 4- حراست دانشگاه ها و دادگاه ها صورت می گیرد.
- حکم اعدام و اجرای ان توسط دادگاه انقلاب و اجرای ان توسط اداره کل زندانها و اجرای احکام صورت می گیرد
- شکنجه زندانیان ودستگیر شدگان در پاسگاهای نیروی انتظامی و اداره اگاهی نیروی انتظامی و اداره اطلاعات و مسئولین زندان و بازجویان صورت می گیرد
- قتل و مجروح شدن شهروندان و کولبر ها توسط نیروهای انتظامی و اطلاعاتی و سپاه پاسداران صورت می گیرد
- اخراج دانشجو و محرومیت از تحصیل با هماهنگی حراست دانشگاه و دادگاه انقلاب می باشد
ناپدید شدن فعالین سیاسی و مدنی . کارگری .دانشجوئی . زنان . و خانواده های زندانیان سیاسی توسط نیروهای اطلاعاتی بدونه اخذ دستگیری از دادسراو یا دادگاه انقلاب و بصورت خود سر دستگیر و به مکانهای نامعلومی برده میشوند و حتی خانواده های ناپدید شدگان از محل انها هیچگونه اطلاعی ندارند

 آرش ناجی
 کمیته دفاع از حقوق اقوام و ملل کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر