۱۳۹۰ آبان ۱۰, سه‌شنبه

جلسه هیئت نظارت و برنامه ریزی در نوامبر 1911فراخوان

 یکشنبه ششم ماه نوامبر ساعت 16.00

همراهان و مسئولین عزیز در کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
با درود های صمیمانه
جلسه پالتاکی هیئت نظارت و برنامه ریزی کانون در سال 2011 روز یکشنبه ششم ماه نوامبر ساعت 16.00 بعد ازظهر در فضای مجازی پالتاک اتاق کانون برگزار خواهد شد.
همانطور که مستحضرید حضور اعضای هیئت رئیسه، مسئولان نمایندگی ها و کمیته های کانون، گروه اینترنتی در این جلسه الزامی است.
موضوع جلسه:
خوش آمد گوئی و خیر مقدم 16.00 الی 16.05
1 .  بررسی مصوبات جلسه ماه یونی ( 10 دقیقه ) الی 16.15
2 . گزارش آقای شهریار ایازی مسئول امور نمایندگی ها در هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آنان توسط هیئت نظارت 20 دقیقه  16.35
4 . گزارش آقای امیر افشین حیدری مسئول امور کمیته ها در هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آنان توسط مسئولین 20 دقیقه 16.55
5 .  گزارش اجرائی هیئت رئیسه و بررسی عملکرد آن توسط اعضا 10 دقیقه  17.05
6 . گزارش مالی و بررسی آن ( 5 دقیقه ) 17.10
7 . پیشنهادات همکاران و بحث گفتگو و نتیجه گیری در خصوص آن ها ( 30 دقیقه ) 17.40
یادآوری:
1  در صورت عدم امکان حضور در این جلسه، ضرورت دارد که نماینده ای را کتباً و با اطلاعات کافی به جلسه معرفی نمایند.
2 حضور بموقع شما باعث برگزاری منظم جلسه گردیده و مطمئنا جلسه در زمان تعیین شده نیز پایان خواهد یافت .
3 حضور سایر اعضای غیر مسئول در این جلسه آزاد است.
4 همکاران محترم پیشنهادات و انتقادات خود را در زمان لازم بیان کرده تا زمان جلسه طبق روال پیش بینی شده برگزار شود .
5 لطفا برای بهتر برگزار شدن جلسه حتما تغییرات احتمالی را با مسئول جلسه در میان گذاشته و با هماهنگی با مسئول جلسه برای سخن گفتن آماده شوید .

هماهنگ کننده هیئت نظارت و برنامه ریزی
مازیار بذرافکن
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر