۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

حتی زیر خط فقر

بنویس:
پدر مانند هر شب نان ندارد
       و سارا هم به بود نان، میان سفره مان ايمان ندارد
                                            پس از  تصميم کبری ابرها هم
                                                       زمانی سيل مي بارد، گهی باران ندارد
پدرتنها، انار و سيب را  هی مينويسد
                       چرا؟ زیرا برای خواندن آن جان، ندارد
                                                    پدر گویا کلاس اول است او  
                                                            که دائم مينويسد اين ندارد آن ندارد
بگو آن مرد در باران ، خواهد آمد؟               نگو اين انتظار خيسمان پايان ندارد


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر