۱۳۹۰ آذر ۱۶, چهارشنبه

فراخوان جلسه کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجوسخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 


شنبه 10 دسامبر 2011

 ساعت 19.00 به وقت اروپای مرکزی


VVMIran
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
Email: info@bashariyat.de www.bashariyat.de
ماده 19  اعلامیه جهانی حقوق بشر
هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

ماده 20  اعلامیه جهانی حقوق بشر
۱. هر انسانی محق به آزادی گردهمایی و تشکیل انجمنهای مسالمت آمیز است.
۲. هیچ کس نمی بایست مجبور به شرکت در هیچ انجمنی شود.
ر
 16 آذر و جنبش دانشجوئی را فراموش نکنیم
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنران وموضوع سخنرانی:
جهانگیر گلزار : فعال حقوق بشر و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی (در تبعید)
 کدام آینده برای جوان ایرانی
امیر افشین حیدری : فعال حقوق بشر و مسئول کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو
بررسی آماری موارد نقض حقوق دانشجویان
 مکان: پالتاک
Paltalk:
Social Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran Iran

کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق جوان و دانشجو


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر