۱۳۹۰ فروردین ۲۳, سه‌شنبه

سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

 برگزار میکندVVMIran
 
Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76

پروتکل اختياري ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائي بنابر ماده 49، 23 مارس 1976
کشورهاي عضو اين پروتکل : با توجه به دستيابي به اهداف حقوق مدني و سياسي (که از اين پس ميثاق ناميده ميشود) و انجام مقررات آن، مقتضي است به کميته حقوق بشر (که از اين پس کميته ناميده ميشود) که بنا بر بخش چهارم ميثاق داير گرديده است، اختيار داده شود تا شکايات افرادي را که مدعي هستند قرباني نقض هر يک از حقوقي اند که در ميثاق آمده است، را دريافت دارد و به طريقي که در اين پروتکل مندرج است (آن شکايات) را مورد رسيدگي قرار دهد.

شورای حقوق بشر و محکومیت جمهوری اسلامی ایران  
فراخوان
سخنرانی، بحث وگفتگو درپالتاک 

 سخنرانان و موضوع سخنرانی:
حمید حمیدی: محقق و مدافع حقوق بشر
چگونگی و چرائی اعزام گزارشگر ویژه حقوق بشر
وریا محمدی: فعال سیاسی  روزنامه نگار
محکومیت ایران نسبت به نقض حقوق بشر در ایران

مکان: پالتاک
Paltalk:
Special Issues and Politics Human Rights
Kanoon Defa az Hoqoq Bashar dar Iran

 زمان:  شنبه 16 آپریل 2011 ساعت 19 به وقت اروپای مرکزی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر