۱۳۹۰ فروردین ۱۶, سه‌شنبه

مرگ کودکان زیر ۵ سال زابلی از میانگین کشوری بیشتر است

فرستنده: سحر صیاد رودکار

 میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه


 در شهرستان زابل


از میانگین کشوری بیشتر است

بر اساس یافته‌های یک پژوهش میزان مرگ و میر کودکان یک تا ۵۹ ماهه در شهرستان زابل از میانگین کشوری بیشتر است و مهم‌ترین علت آن میزان فراوان حوادث و سوانح در کودکان این شهرستان است.

از شاخص‌های مهم توسعه و سلامت در کشور‌ها میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال است. در سالهای اخیر میزان مرگ و میر کودکان زیر ۵ سال ایران کاهش یافته اما همچنان نسبت به کشورهای در حال توسعه بالا‌تر است.
به گزارش مهر، با توجه به حس فوریت جدی با منابع بسیج شده در جهت پیشرفت کاهش میزان مرگ و میر کودکان تا سال ۲۰۱۵ جمعی از پرستاران شهرستان زابل بر آن شدند تا عوامل موثر بر مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه سال ۱۳۸۶ این شهرستان را تحقیق کنند.

بر پایه این گزارش، این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی و گذشته ‌نگر بود که در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت. این تحقیق بر روی ۹۳ کودک یک تا ۵۹ ماهه به روش سرشماری انجام شد و ابزار مورد استفاده در این تحقیق چک لیست‌های مرگ و میر کودکان وزرات بهداشت بود که اطلاعات آن توسط کار‌شناسان آموزش دیده مرکز مرگ و میر کودکان شهرستان زابل جمع‌آوری می‌شد و پس از استخراج داده‌ها و تبدیل به ارقام آماری توسط نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بر همین اساس، نتایج این پژوهش نشان داد تعداد مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه ۹۳ نفر و بیشترین مرگ و میر‌ها در سنین ۱۲-۱ ماه (۶۸درصد) بوده است.
از این تعداد ۳۷ درصد دختر و ۶۳ درصد پسر بودند. بیشترین علت فوت در نتیجه حوادث و سوانح با ۲۷ درصد شیوع، بود و بعد از آن مرگ ناشی از بیماری‌های تنفسی با فراوانی ۳/ ۱۸درصد و بیماری‌های دستگاه گوارش با ۲/ ۱۵ درصد بود.
بیشترین علت عدم بهبود کودک نیز به علت حساس نبودن والدین به علائم خطر بیماری‌ها و تأخیر در مراجعه به مراکز درمانی (۷۶درصد) و سپس اصرار والدین به ترخیص کودک قبل از بهبودی کامل به دلیل مشکلات اقتصادی (۱۲درصد) بوده است.

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر