۱۳۹۱ اسفند ۶, یکشنبه

برنامه ریزی در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر

ارسال از: روابط عمومی

بیست و دومین نشست
 
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در شهر ژنو
 
 
از روز دوشنبه ۲۵ فوریه ۲۰۱۳ (۷ اسفند ۱۳۹۱ 
 
 
  تا ۲۲ مارس ۲۰۱۳ (۲ فروردین ۱۳۹۲)
 
کل برنامه ااجلاس بزبان انگلیسی و برنامه جانبی اجلاس بزبان فارسی
در این اجلاس که در آستانه "انتخابات" دوره یازدهم ریاست جمهوری و دوره چهارم شوراهای شهر و روستا برگزار خواهد شد، پس از حضور محمد مهدی آخوندزاده معاون امور حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در روز سه شنبه ۲۶ فوریه، گزارش آقای احمد شهید گزارشگر ويژه ایران در روز دوشنبه ۱۱ مارس بررسی می شود و  سپس بر اساس آن در روزهای پایان اجلاس، قطعنامه ای در مورد نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی، برای تصویب ارائه خواهد شد.
از کليه هم ميهنان در تمام نقاط دنيا که به نقض حقوق بشر در ايران معترض هستند تقاضا می شود که کوشش های خود را برای روشنگری درباره موارد نقض حقوق بشر در کشورمان و افشای آمران، عاملان و حاميان آن همآهنگ کنند.
ما با برگزاری اجلاس های جانبی (موازی) در شورای حقوق بشر و احتمالا  تجمعاتی در برابر مقر سازمان ملل متحد در شهر ژنو در ارتباط با گزارش آقای احمد شهید و "انتخابات" ریاست جمهوری و شوراها و سایرموارد نقض حقوق انسانی مردم کشورمان تلاش می کنیم که همزمان با بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر کارزاری را برای افشای موارد عديده نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تدارک ببینیم.
در شش اجلاس جانبی (موازی) که برای روزهای اول،  هشتم، یازدهم، دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مارس در نظر گرفته شده است، با توجه به دستور اجلاس ۲۲ شورای حقوق بشر،  موارد زير مورد توجه قرار خواهند گرفت.
 
جمعه اول مارس:
حق برخورداری از انتخابات آزاد و منصفانه در ایران
بازداشت خانگی شخصیت های شاخص جنبش اعتراضی پس از انتخابات مخدوش ۱۳۸۸
(خانم زهرا رهنورد و آقایان مهدی کروبی و میرحسین موسوی)
جمعه هشتم مارس:
نقض حقوق زنان در ایران همراه با ويژه برنامه ای به مناسبت  روز جهانی زن
دوشنبه یازدهم مارس:
آثار تحریم های اقتصادی یکجانبه بر روی حقوق انسانی مردم ایران
سه شنبه دوازدهم مارس:
وخیم ترین موارد نقض حقوق بشر در ایران
چهارشنبه سیزدهم مارس:
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های اتنیک در ايران
پنجشنبه چهاردهم مارس:
نقض حقوق افراد متعلق به گروه های مذهبی یا عقیدتی در ايران
همچنین بنا بر این است که سه کارگاه آموزشی حقوق بشر در سه آخر هفته موجود در این فاصله زمانی برگزار شود.
اسنادی که در این اجلاس بررسی می شوند، در پیوند زير در دسترس می باشند
 
اسناد ارائه شده توسط سازمان های غیر دولتی به تدریج در صفحه اکسترانت شورای حقوق بشر منتشر خواهد شد.
برنامه این اجلاس به زبان های انگلیسی و فرانسوی نیز از این پیوند قابل مشاهده می باشد
 
تدارک دهندگان کارزار برای افشای نقض حقوق بشر در ج. ا. در روند بیست و دومین اجلاس شورای حقوق بشر
 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر