۱۳۹۱ بهمن ۲۱, شنبه

[تلاش سازمان ملل برای پایان دادن به تنبیه بدنی کودکان]

ارسال از: لیلا سعادت

 در برخی کشورهای اروپای شرقی و غربی و آسیای مرکزی، بیش از 50 درصد دختران و پسران توسط والدین یا دیگر اعضای خانواده، مورد تنبیه بدنی قرار می‌گیرند.


به گزارش سرویس فضای مجازی خبرگزاری فارس به نقل از سایت مهرخانه، با گذشت 6 سال از زمان آغاز مطالعه جهانی ملل متحد درخصوص خشونت علیه کودکان، کارشناسان حقوق کودک، پیشرفت جهانی به دست آمده در ممنوعیت تنبیه بدنی کودکان و چالش های مطرح در زمینه احترام کامل به کرامت و تمامیت جسمانی آنها را مورد ارزیابی قرار دادند.

خشونت علیه کودکان که شامل تنبیه بدنی نیز می شود، نقض حقوق کودک و در تعارض با کرامت انسانی کودک و حق وی در تمامیت جسمانی است. همچنین حق سلامت، حیات و رشد کودک را تهدید می کند و منافع عالیه یا مصلحت کودک هرگز نمی تواند چنین رویه ای را توجیه نماید.
بنابر تصریح کارشناسان، برخی دولت ها با توجه به توصیه های مطرح، تنبیه بدنی را ممنوع نموده اند. با این وجود، اغلب دستاوردهای حاصله ناظر بر ترتیبات بیرون خانواده است؛ در حالی که فقط 5 درصد کودکان جهان در کشورهایی زندگی می کنند که در مقابل خشونت و ضرب و جرح در خانواده و توسط اعضای خانواده از طریق ممنوعیت چنین اقداماتی مورد حمایت قرار گرفته اند.
بنابر تحقیقات انجام گرفته توسط یونیسف در کشورهای معینی از اروپای شرقی و غربی و آسیای مرکزی، بیش از 50 درصد دختران و پسران 2 تا 14 ساله توسط والدین یا دیگر اعضای بزرگتر خانواده خود، مورد تنبیه بدنی قرار گرفته اند. این آمار در رابطه با کودکان آسیب پذیر مانند کودکان معلول بیشتر نیز هست.
ازجمله راهکارهای مطرح توسط کارشناسان، ممنوعیت تنبیه بدنی در قوانین داخلی کشورهاست.
بنابر اظهارات رئیس کمیته حقوق کودک، در حال حاضر فقط 33 دولت هستند که تنبیه بدنی را ممنوع کرده اند و میلیون ها کودک در قبال خشونتی که به لحاظ اجتماعی پذیرفته شده است، مورد حمایت قرار نگرفته اند.
همچنین وی تأکید نموده است که تنبیه بدنی بدون شک نقض حقوق کودک طبق کنوانسیون حقوق کودک به شمار می رود، زیرا خشونتی است که منجر به صدمه یا رنج جسمی، روانی یا جنسی می گردد و ناقض کرامت انسانی و حقوق انکارناپذیر کودک می شود و بر بهره مندی دیگر حقوق و جنبه هایی از رشد کودک از جمله در زمینه های روانی، سلامت، آموزش و موقعیت اجتماعی کودک تأثیر می گذارد.
91/11/21 
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13911121000780

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر