۱۳۹۱ اسفند ۱۰, پنجشنبه

نشست ماهانه بمنظور تبادل نظر و گزارشهای نقض حقوق بشر در ایرانگردهمائی


همراه با ویژه خبر های بهمن ماه سال 1391، سخنرانی


و.....

VVMIran


Vereinigung zur Verteidigung der Menschenrechte im Iran e.V.
Postfach 52 42
30052 Hannover
Tel.: +49 511 44 04 84
Fax: +49 511 26173 76
 Email : info@bashariyat.de
برنامه سازان

آقای کامران شریفپور : خبار و گزارشهای نقض حقوق بشری در یکماه گذشته و تحلیل آن

آقای رضا کریمی: بررسی 3 ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقایسه آن با قانون اساسی جمهوری اسلامی


سخنران و موضوع سخنرانی: 

                       آقای حسین بحرخو: خیزش سال 1357 اشتباه بود یا انقلاببحث و گفتگو و تبادل نظر در پایان هر بخش

در پایان بررسی پیشنهادات و تصمیم گیری های لازم

زمان :  شنبه 02 مارس 2013 ساعت 13 تا 18 بوقت اروپای مرکزی

مکان :
Bömelburg Strasse 36

30165 Hannover
امکان دسترسی :

خط 6 از Kröpcke به طرف Nordhafrn ، ایستگاه ششم Fenske strasse ، بعد از فروشگاه Peny


کوچهBömelburg Strasse
شماره 36

Hainhölzer Kultur
مسئول جلسه : اقای رضا کریمی
منشی جلسه: خانم میترا کفایت حقیقی
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران نمایندگی هانوفر

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر