۱۳۹۱ بهمن ۶, جمعه

گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات

 
 
زندگی را اعدام نکنید

گردهمآئی و برگزاری میز اطلاعات

در حمایت از مرادی ها، آخکندی ها، صادقی ها، افشاری ها، بهکیش ها
 
 نیاز به حمایت و حضور شما داریم

برگزاری میز کتاب توسط کمیته زنان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
 
 
سکوت در مقابل این بی عدالتی ظلم مضاعفیست
بر جامعه انسانی
 
زمان برگزاری: شنبه 26 ژانویه 2013 ساعت 13.00 الی 14.00
محل برگزاری .هانوفر، بانهوف اشتراسه
Bahnhof Str.
30159 Hannover
برگزار کننده: میترا کفایت حقیقی 015210502798
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنانهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر