۱۳۹۱ دی ۲۳, شنبه

اعتراض دانش آموزان از آموزش و پرورش راسک

ارسال از: رضا کریمیگزارش دریافتی:با گزارش دانش آموزان دبیرستانی علامه طباطبایی بخش راسک شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان ، رئیس حوزه امتحان نهایی جناب آقای محمود پرنیان از تحویل کارت ورود به جلسه خودداری و دهها تن از دانش آموزان را که منتظر رفتن به سر جلسه امتحان بودند محروم نموده و مسئله تا الان ادامه داشته و نامه های پی در پی به مدیریت آموزش و پرورش منطقه توسط دانش آموزان ارسال گردیده است اما متأسفانه آموزش و پرورش از پیگیری موضوع خودداری نموده است.


با گزارش دانش آموزان دبیرستانی حوزه امتحان نهایی علامه طباطبایی بخش راسک شهرستان سرباز استان سیستان و بلوچستان که رئیس حوزه امتحان نهایی جناب آقای محمود پرنیان از تحویل کارت ورود به جلسه خودداری و دهها تن از دانش آموزان را که منتظر امتحان با سرشار از قوت علم بودند محروم نموده است و مسئله تا الان نامه ها به مدیریت آموزش و پرورش منطقه توسط دانش آموزان ارسال گردیده است و حتی آموزش و پرورش از پیگیری موضوع خودداری نموده است.
آموزش و پرورش در جلسه ای به دانش آموزان جواب منطقی نداد و در 1و نیم شاعت منتظر حضور رئیس حوزه حناب آقای پرنیان بودند.اما ایشان در جلسه انتقاد دانش اموزان حضور نیافتند و روز بعد رئیس آموزش و پرورش از کارکنان خود دفاع نموده و دانش آموزان را مقصر دانسته و علت را دیر آمدن آنها توصیف کرده است در حالی که شعارش (دانش آموزان هستند ما به این مقام هستیم)هست هیچ توجه و پیگیری بر برکناری رئیس حوزه نکرده اند.
چندی از دانش آموزان در هر سال که رئیس حوزه امتحانی آقای محمود پرنیان میباشند از امتحانات محروم میشوند.ایشان هربار تحویل کارت ورود به جلسه خودداری نموده و گفته صادر نشده و به مدرسه مراجعه کردند. در حالی که مدرسه به آنها یک لیست که اسامی صادر شده کارتها رو تائید میکند به رئیس حوزه نشان داده اند اما ایشان با رفتار ناشایست و گفتن کلمه مشکل من نیست .به دستور ایشان دانش آموزان از محوطه امتحان توسط نگهبان درب خارج گردیدند....حتی برگه تائید و عکس آنها در آلبوم وجود داشته بازم خودداری نموده .دهها نفر بوده اند.. ..و پارسال هم مثل امسال دانش آموزانی با این مدیدریت آقای پرنیان محروم بوده اند.
عکس زیر نشان دهنده چندین شاکی هست ..اما این شاکی ها را روز بعد به سختی پیدا شده که شاکی ها بیش از این امضاء ها میباشند.
به گفته یکی از شاکیان:
نزدیک 30 نفر در یک روز خودم مشاهده کردم که ساعت 8و20 دقیقه همه حاضر بودند..اما بازم راهشان نداد...
آموزش و پرورش جلسه ای برای رئیس حوزه و چند نفر از نمایندگان شاکی گذاشته بود اما رئیس حوزه در این جلسه حضور نیافت. و روز بعد رئیس آموزش و پرورش دانش آموزان را مقصر و علت را دیر رسیدن دانش آموزان به امتحان اشاره کرد.
و فعالیت خیرکاری خود را به کارنامه مدیریتیش افزود.
چرا هر سال با مدیریت رئیس حوزه آقای پرنیان همچین مشکلات پیش میاد.
چرا دانش آموزان با رئیس حوزه یا مدیر آموزش وپرورش سابق شکایت نکردند.چرا از آنها راضی بودند اما از ورود پرنیان به رئیس حوزه از رئیس آموزش . پرورش هم راضی نیستند.
چرا رئیس آموزش و پرورش راسک از دانش آموزان دفاع نمیکند.چرا با رئیس حوزه دفاع و دانش آموزان رو مقصر میدونه ...حتی در روزی رئیس آموزش و پرورش مجبور بود در حوزه امتحانی حضور بیابد اما خودش شاهده مفقودی و تکرار شدن موضوع مثل قبل بود. اما واضح است سواد رئیس آموزش و پرورش و رئیس حوزه از دانش آموزان بیشتر است و برای دفاع از چه الفاظی استفاده مینمایند.
دانش آموزان با شکایات پی در پی از رئیس حوزه و رئیس آموزش و پرورش به آقای اربابی نماینده محترم شهرهای ایرانشهر دلگان و سرباز بوده اند.اما رئیس آموزش و پرورش از خود و رئیس حوزه دفاع کرده و دانش آموزان را مقصر دانسته است.
تا اینکه دانش آموزان خبر را به فضای مجازی رسانیده و شاید پیگیر و رئیس حوزه برکنار شود.

23/10/1391
http://parsdailynews.com/109920.htm

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر