۱۳۹۱ دی ۱۷, یکشنبه

فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس
فراخوان جلسه ماهانه نمایندگی سوئیس


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران


گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی،شعر خوانی، خواندن مقاله،
 بحث و گفتگو   


گزارش و تحلیل خبر، سخنرانی،شعر خوانی، خواندن مقاله،
 بحث و گفتگو  


وضعیت حقوق بشر ایران
سخنرانان
 محمد احمدی: راجع به اخبار نقض حقوق بشر در آذر ماه و تحلیل آن  صحبت می کند.

خانم اکرم جلالی: شعر خوانی.

خواندن مقاله. :محمد رضا عبداللهی

خواندن بیانیهٔ حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی‌ نژادی ، مذهبی‌ و زبانی مصوب مجمع عمومی‌ سازمان ملل متحد طی‌ قطعنامه شمارهٔ ۱۳۵/۴۷ مورخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۲ 

همچنین بحث و گفتگو در مورد نقش مردم فریبی و بازی‌های سیاسی دولت در سرنوشت مردم

دوستان و همکاران محترم میتوانند از طریق پالتاک ما را در این جلسه همراهی نمایند.

javid gavani : آدرس پالتاک

  مکان: زوریخ
امکان دسترسی
                                             Glärnischstrasse 10
                                     8102 Oberengstringen
     tram13(frankental )   va   bus 308 ya 304  
  
  ساعت  ۱۶به وقت اروپای مرکزی    ۰۶ یانوار ۲۰۱۳ زمان:  یکشنبه   

مسئول جلسه:   محمد جاوید گوانی
منشی جلسه:   داوود شجاعی


کانون دفاع از حقوق بشر در ایران / نمایندگی سوئیسهیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر